ปฏิทินการสอบคัดเลือก ภาคเรียนที่ 3/2559

ลำดับรายการกำหนดการ
1 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 9 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2560
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27 กุมภาพันธ์ 2560
3 ภาคเช้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และ ภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2560
4 ทดสอบภาษาอังกฤษ RMU-GET 3 มีนาคม 2560
5 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 6 มีนาคม 2560
6 รายงานตัวและปฐมนิเทศ 10 มีนาคม 2560
7 เปิดภาคเรียน ภาคสมทบ 11 มีนาคม 2560