ปฏิทินการสอบคัดเลือก ภาคเรียนที่ 1/2560

ลำดับรายการกำหนดการ
1 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 20 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2560
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 25 พฤษภาคม 2560
3 ภาคเช้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และ ภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ 1 มิถุนายน 2560
4 ทดสอบภาษาอังกฤษ RMU-GET 2 มิถุนายน 2560
5 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 9 มิถุนายน 2560
6 รายงานตัวและปฐมนิเทศ 16 มิถุนายน 2560
7 เปิดภาคเรียน ภาคปกติ 19 มิถุนายน 2560
8 เปิดภาคเรียน ภาคสมทบ 22 กรกฎาคม 2560